Δικαιολογητικά απόσυρσης φορτηγών

 
Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης του ΙΧ Φορτηγού οχήματός σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστεμαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.